INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ NOMTEK SP. Z O.O.

W związku z tym, że wyraziłaś/-eś zgodę na kontakt z nami w celu podzielenia się z nami Twoimi doświadczeniami w komunikacji w pracy zespołem, z którym współpracujesz oraz z innymi współpracownikami i klientami, zgodnie z Artykułem 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Nomtek Sp. z o.o., ul. Świdnicka 22/12, 50-068 Wrocław (dalej: nomtek). Możesz się z nami skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: contact@nomtek.com.

Twoje dane osobowe przekazane nam przez Ciebie w związku z kontaktem nomtek będą przetwarzane w celu uzyskania podanych przez Ciebie informacji w udostępnionej Ci ankiecie, przeprowadzenia z Tobą rozmowy online przez przedstawiciela nomtek oraz udzielenia i świadczenia, o którym mowa w ankiecie.

Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, a w odniesieniu do Twoich danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od kontaktu z Tobą i wykonania działań, o których mowa powyżej.

Możemy korzystać z narzędzi do zarządzania pracą takich jak Google Drive i inne usługi przechowywania danych w chmurze, współdzielone kalendarze, a także z hostingu naszej poczty. Wszystkie rozwiązania w tym zakresie zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa na podstawie odpowiednich zabezpieczeń oraz umów. Jeżeli serwery miałyby znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, stosujemy właściwe mechanizmy prawne w celu zapewnienia bezpieczeństwa transferowanych danych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być instytucje uprawnione zgodnie z przepisami prawa oraz podmioty trzecie świadczące na naszą rzecz usługi, w szczególności dostarczające nam rozwiązania techniczne i organizacyjne, takie jak dostawcy usług teleinformatycznych oraz sprzętu czy firmy kurierskie.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne w celu nawiązania pomiędzy nami kontaktu oraz realizacji celu, o którym mowa powyżej.

W zakresie, w jakim będziemy przetwarzać dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, w każdej chwili masz prawo do wycofania udzielonej zgody poprzez kontakt z nami na wskazany powyżej adres e-mail. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadkach wskazanych w RODO przysługuje Ci prawo żądania dostępu do danych osobowych otrzymania ich kopii, sprostowania danych, usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO.